Husk generalforsamling i TMS Lørdag den 29-2-2020 i klubhuset på kartbanen. kl. 13.00

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamling. For at få stemmeret skal kontingentet være betalt

Der er gule ærter / bøf kl. 12.00 til dem som har betalt kontingent. Tilmelding Bjarne Agesen på 61667329 senest 22-2-2020

Håber i kommer

Med venlig hilsen

Børge Holm