Frivillige hjælper fest

Lørdag den 18 februar havde vi inviteret frilige hjælpere til takkefest hos Thy Event & Narturcenter. Der deltog 33 i spisningen.

Klubben havde fået tildelt et sponsorart fra Thisted Forsikring til brug for takke festen og som klubben takker for.