Generalforsamling 2021

Geralforsamling i TMS afholdes Lørdag den 26 Juni 2021 kl. 13.00 i klubhuset på Kartbanen

Der startes med generalforsamling i hovedafdelingen, og derefter i underafdelingerne TMS O&R, TMS Kart

Dagsorden ifølge vedtægter.

Der vil være forslag fra bestyrelsen om at oprette en ny underafdeling Thy Motor Sport MC afdeling

Derfor vil der være flere vedtægtsændringer som skal godkendes.

OBS. Husk man har kun stemmeret hvis kontingentet er betalt.

Pga. Cowi 19 regler skal deltagerne tilmelder sig hos Børge Holm 28775987 bsholm@post9.tele.dk

Husk corona regler skal overholdes der skal forevises coronapas og test resultat på forlangende, husk mundbind

Der vil ikke som tidligere være spisning før generalforsamlingen, men der vil blive udleveret pølse og Vand/øl til hver deltager

 

Med venlig hilsen

Børge Holm