Generalforsamling 2024

Klubbens generalforsamling afholdes Lørdag den 24-02-2024 kl. 13.00

Klubben er vært med gule ærter eller dansk bøf med løg. Det starter kl. 12.00 og er kun for medlemmer der har betalt kontingent.

Tilmelding til Børge Holm bsholm@post9.tele.dk eller sms 28775987 senest Mandag den 19 Februar

husk at sige hvad man vil have bøf eller gule ærter

Generalforsamling starter kl. 13.00 med hoved generalforsamling og derefter de 3 underafdelinger hver for sig.

Generalforsamlingen afholdes efter klubbens vedtægter, eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamling.

Klubbens vedtægter findes på klubbens hjemmeside

For Thy Motor Sport

Børge Holm