Bestyrelsesmøde MC afdeling

Dagsorden:   Godkendelse af dagsorden. Godkendelse af referat. Nyt fra formand og kasserer. Status på DMU og nye priser for 2021. Reglement for motor og hk ift. kørsel på banen. Støjdæmpning af motorcykler ift. DMU krav. Status på motocrossbane. Eventuelt.